Nikaio "Niko" Thomashow '19

Photoshoot for Niko's dance crew with their friend Puchi.